MAIN DANUBE AREAS IN BULGARIA

Western part:

1. Vrav

2. Novo Selo

3. Florentin

4. Yasen

5. Gomotartsi

6. Koshava

7. Slanotran

8. Kutovo

9. Antimovo

10. Vidin

11. Dunavtsi

12. Zheglitsa

13. Tsar Simoenovo

14. Botevo

15. Archar

16. Slivata

17. Orsoya

18. Lom

19. Dolno Linevo

20. Kovachitsa

21. Dolni Tsibar

22. Stanevo

23. Gorni Tsibar

24. Kozloduy

25. Harlets

Central part 1:

1. Mizia

2. Oryahovo

3. Selanovtsi

4. Leskovets

5. Ostrov

6. Gorni Vadin

7. Dolni Vadin

8. Krushovene

9. Baykal

10. Gigen

11. Zagrazhden

12. Dabovan

13. Gulyantsi

14. Dolni Vit

15. Somovit

16. Cherkovitsa

17. Nikopol

Central part 2:

1. Dragash Voyvoda

2. Belene

3. Svishtov

4. Vardim

5. Novgrad

6. Krivina

7. Gorno Ablanovo

8. Batin

9. Mechka

10. Pigrovo

11. Ruse

12. Marten

13. Sandrovo

Eastern part:

1. Slivo Pole

2. Ryahovo

3. Brashlen

4. Nova Chrena

5. Tsar Samuil

6. Staro Selo

7. Tutrakan

8. Dunavets

9. Pozharevo

10. Marak Preslavets

11. Dolino Ryahovo

12. Garvan

13. Popina

14. Vetren

15. Aydemir

16. Silistra